Parcours meten

De afstand van een hardloopwedstrijd is pas gegarandeerd kloppend wanneer die door de Atletiekunie is voorzien van een certificaat. Dit kan aangevraagd worden bij de Atletiekunie, de wedstrijd wordt dan opgemeten door een gecertificeerde parcoursmeter. Per afstand kan een certificaat aangevraagd worden. De kosten voor een certificaat bedragen …

Neem contact op met Sandra de Jonge (…) voor meer informatie over het certificeren van een wedstrijd.

Op dit moment zijn de volgende wedstrijden gecertificeerd.